Nghệ sĩ thế giới

Tin-ảnh: Nguyên thủ trầm ngâm,
tranh quý trở về, và vài tin khác...

                 

Ý kiến - Thảo luận

22:07 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Không còn gì để nói, hoặc xúc động không nói được gì. Đúng là thiên tài có KHẠC (khác)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả