Khác

Lê Cát Trọng Lý tháng Sáu tại L’Espace

Sau đêm diễn vô cùng thành công vào đầu tháng Ba, Lê Cát Trọng Lý lại trở lại L’Espace trong hai đêm 21 và 22 tháng Sáu này. Còn hơn 2 tuần nữa cô bé mới biểu diễn, nhưng vé thì nghe đâu đã bán hết từ… hai tuần trước (nhà SOI đi mua vé […]

Ý kiến - Thảo luận

4:52 Tuesday,8.6.2010

Đăng bởi:  minh

sắp tới bầu đoàn nhà cái bác Đại cũng nương cửa L'espace để làm nghệ thuật đấy! khổ nhỉ
nghệ thuạt gì mà cứ phải nương nhà thực dân là sao nhỉ? thế ngộ nhỡ nó không cho biểu diễn thì nghệ thuật nước nhà hết cửa à? Soi sao không bàn về vụ này nhỉ

4:42 Tuesday,8.6.2010

Đăng bởi:  hoang

SOI ơi soi!
sao các bạn lại có thê cảm nhận đc âm thanh trong trẻo đến lạ lùng của giọng hát khi cái giọg ấy đc phóng thanh qua cái hẹ thống trang âm tồi vào loại nhất thế giới ấy nhỉ
mà hình như nó chi có tiéng ồn chứ đâu có âm thanh
có lẽ cấc bạn ghe và cảm nhận âm nhạc bằng bộ phận nào đó tren cơ thể thì nó mới có thể thấy âm thanh trong trẻo, bó tay

4:33 Tuesday,8.6.2010

Đăng bởi:  minh

vẫn nhàm âm nhạc với lại ca khúc
khỏ tôi quá
SOI với soi vẩn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả