Bàn luận

Đã đến lúc phải thay đổi toàn diện: Phần 3 - Những dấu hỏi về chất lượng nghệ thuật và “tính trẻ”

(Tiếp theo: Phần 2- Những thiếu sót và nhầm lẫn trong trưng bày)     Giải Nhất được trao cho tác giả Trần Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Mỹ thuật TP. HCM với bức sơn dầu Góc khuất 1 (160cm x 230cm). Bức tranh vẽ hiện thực nhưng kết hợp thủ pháp đồng hiện, […]

Ý kiến - Thảo luận

22:13 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  kim nhật châu

hic em thất vọng với khi ban tổ chức coi thường tranh cua bon em như cỏ rác ?? thôi thì đành im lặng vậy ban tổ chức triển lãm toàn họa sĩ không mà như vậy thì chán chết!!!

9:50 Sunday,27.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tên tác phẩm ấn tượng nhất:

PHÙ ĐỔNG (TÂY-BAN-NHA)

9:41 Sunday,27.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Xem Các tác phẩm được giải thưởng thấy một cảm giác mệt mỏi và Sến Sến thế nào ấy. Đặc biệt là những tác phẩm sắp đặt" tìm lạc soi..." và "Phương Đông". Có lẽ Hội đồng thích một hướng sáng tác nghệ thuật như vậy.

9:07 Sunday,27.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ thích tác phẩm "Rón rén" của Huỳnh Lệ Như. Vôte một phiếu cho tác phẩm đó.

0:16 Sunday,27.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn…chủ quan mà…

Theo chủ quan của tôi, công minh nói thì giải nhất lại là tác phẩm xếp giải thấp nhất trong các tác phẩm có giải.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả