Gẫm & Bình

Ai nghĩ đến ria mép đầu tiên mới là quan trọng

(Ý kiến phản hồi của bạn Quỳnh Đỗ cho bài “Tranh anh Thông có giống tranh anh Thắng” rất chi tiết, và nếu để ở phần phản hồi thôi thì sợ sẽ bị… lạc. SOI xin phép đưa lên thành một bài nhỏ và đặt tên lại để mọi người dễ theo dõi. Cảm ơn […]

Ý kiến - Thảo luận

9:14 Thursday,2.12.2010

Đăng bởi:  Anh Dung

Nói chung là thiếu đào sâu suy nghĩ, chỉ biết thành công của người khác rồi ăn theo, rất chi là thị trường!!!

11:03 Tuesday,15.6.2010

Đăng bởi:  Nguyen Duc Toan

Tôi thấy Quỳnh Đỗ nói đúng, không khó để thấy những điều này, tuy nhiên chuyện này mọi người đều đã biết cả, cứ nhại theo ai đó rồi lẫn lộn lùm xùm, "lộng giả thành chân" thì mang tiếng anh em họa sĩ quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả