Nghệ sĩ Việt Nam

Khi Nguyễn Quốc Chánh “vọc” đất!

  Gốm và tượng đất nung của nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh Thời gian: 7 giờ chiều Thứ Sáu 30. 12. 2011Địa điểm:  21/4 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, TP.HCM   Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Nguyễn Quốc Chánh cùng với một số tác giả khác đã nhận lãnh sứ mệnh […]

Ý kiến - Thảo luận

7:17 Sunday,27.12.2015

Đăng bởi:  Nguyễn quốc chánh

Chánh ơi! thơ thẩn xứ người Đâu có khoách,
Xương tàn đất mẹ mới là vui.
Thoáng đâu rùi hết cuộc đời,
Quê cha! Đất tổ! Ai sầu riêng ai,
Vì sông núi con hồng cháu lạc,
Dũng văn từ hay sao cũng nhạt bóng quê hương,
Con người chỉ có tình thương,
Khổ đau sân hận chỉ điều uổng công

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả