Nghệ sĩ thế giới

Damien Hirst và màn chấm bi giật gân

  Nếu Damien Hirst không có mặt trên đời thì chúng ta cũng sẽ chế ra anh chàng này. Theo cách nào đấy, tôi nghĩ rằng chính chúng ta đã chế ra Hirst. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, Hirst là một nhân vật phản diện. Ngày nay nếu bạn đang giao du với […]

Ý kiến - Thảo luận

22:56 Friday,30.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhìn các con vật bị ngâm phóc-môn, sợ vãi...

Tất nhiên í tưởng có thể hay, nhưng tự tay ziết mổ các con vật phục vụ í đồ của con người, nghĩ kỹ thấy...

kỳ kỳ ghê gớm ???

12:45 Friday,30.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Bạn còn biết nghệ sĩ nào để lính tập sự vẽ gần hết các tác phẩm của mình nữa không?..."

Ố, câu hỏi zì mà zễ rứa hè?

QUê cháu, các đại-họa sĩ quê AN-nam làng cháu chứ mô!

Không thèm thuê lính TẬP SỰ nhá.

Thuê hẳn các họa sĩ (trẻ/zà/gái/zai) có nghề hẳn hòi cơ nhá.

Cứ hỏi bác đại-họa sĩ chuyên vẽ sơn mài vải có tích mênh phụ đời Nguyễn 1/2 thực zân 1/2 phong kiến đó...

Mà cụ Trưởng ban hình sự Hội cũng nắm rõ khoản thuê khoán chuyên môn này lắm mờ...

bơ-phờ ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả