Nghệ sĩ thế giới

Ron Mueck: Thật đến nổi da gà

    Ron Mueck (1958) là một nghệ sĩ thuộc trường phái hiện thực sống tại London. Ron sinh ra ở Melbourne, Úc, trong một gia đình có truyền thống làm đồ chơi. Anh làm việc với các sô truyền hình dành cho trẻ em được hơn 15 năm (phụ trách công đoạn làm ra […]

Ý kiến - Thảo luận

8:48 Friday,27.4.2012

Đăng bởi:  dann phi

Thích và đang tìm hiểu thể loại này! Gọi là instillation !!

7:45 Thursday,26.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Vết thương của cậu bé da đen còn gợi lại vết thươmg của chúa Giêsu được vẽ nhiều trong tranh Thiên Chúa Giáo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả