Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 23. 7. 2012: Hai mươi ba năm nữa thôi

 

Ý kiến - Thảo luận

16:20 Monday,23.7.2012

Đăng bởi:  candid

giống phong trào tắt đèn để đốt nến của VN mình ghê

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả