Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 26. 7. 2012: Chân lý nơi sa mạc

  Virgil Franklin Partch (17. 10. 1916 – 10. 8. 1984) là một trong những họa sĩ biếm Mỹ nổi bật nhất, vẽ nhiều nhất thời 1940s và 1950s.

Ý kiến - Thảo luận

22:57 Tuesday,21.8.2012

Đăng bởi:  ha van dai

chuyện ở đời mà. Mạnh thắng, yếu thua.
Nhưng đừng vội cười người khác. Cứ cố gắng chạy miệt mài thì cuối cùng cũng về cái đích lúc đầu xuất phát.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả