Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 3. 8. 2012: Chỉ bọn nha sĩ là thích...

  Tác giả bức này là Hikmet Cerrah (1960) – họa sĩ hí họa nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bức này được giải đặc biệt của giám khảo trong một cuộc thi hí họa năm 2007 có chủ đề là răng.

Ý kiến - Thảo luận

23:47 Friday,3.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Rõ khổ, cụ cố sún-hết-cả-bộ-nhai mà vưỡn máu, nhẩy: "Trên đời cháu chẳng yêu ai/ Yêu cụ-bộ-đội zám nhai-cả-mìn"...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả