Nghệ sĩ thế giới

Trời, mặt của tôi bị làm sao thế này?

Soi: Đây là cmt trong bài Thảm họa phục chế từ một bà cụ. Soi xin phép đưa lên thành bài cho các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn anh Nguyễn Đình Đăng đã tìm và dịch thêm thông tin cho bạn đọc. * Tin trong bài chủ mới đưa một nửa câu chuyện. Câu […]

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Sunday,26.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bao zờ qần chúng cũng nhìn các 'THÁNH tượng' với con mắt zân-zan và trả các TƯỢNG về đúng chỗ của PHỖNG.
Sự thật bao zờ cũng là sự thật.
Các đệ tử bao zờ chả khoái tô-vẽ chân zung Thần tượng tới mức phi phàm.
Nên khi bà cụ tây-bán-nhà hốt nhiên zả-lại bộ mặt chần chụi đời thường của 'thánh tượng' thì các con nhang đệ tử vật vã như chính các ả bị tai-nạn-phẫu-thụt-thẩm-mỹ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả