Khác

Hoặc vào lồng, hoặc đi khỏi lễ hội: sáng kiến mới dành cho người ăn xin

  Để giải quyết nạn ăn xin chèo kéo quấy rầy du khách và bảo toàn thẩm mỹ của lễ hội, các nhà tổ chức lể hội dân gian ở Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) đã đặt một cái lồng sắt to, ra điều kiện cho những người ăn xin: hoặc tự nguyện chui vào […]

Ý kiến - Thảo luận

12:36 Friday,21.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

có những cái lồng HỮU HÌNH,
còn lồng VÔ HÌNH thì sao?
bao nhiêu người ngự trong những cái LỒNG VÔ HÌNH?
vẫn cười cười nói nói zả là hàng ngày,
họ tự zam cầm chính mình?
hay biết nhưng cứ ngơ đi, đưa thân vào (và vờ như không biết)?
ô, những kẻ NGOÀI LỒNG đang bố thí cho những kẻ TRONG LỒNG kia phải chăng mới là những kẻ bị trói TRONG CÁI LỒNG LỘNG LƯỚI TRỜI?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả