Khác

Danh sách các bạn nhận vé
nhạc kịch COSI FAN TUTTE

    Các bạn thân mến, đây là danh sách các bạn đọc Soi nhận được vé xem nhạc kịch COSI FAN TUTTE. Vì số vé có hạn nên dù một số thư, các bạn đăng ký 2 vé, nhưng Soi chỉ phát được 1 vé. Để nhận vé, mời các bạn có tên vui […]

Ý kiến - Thảo luận

12:42 Friday,5.10.2012

Đăng bởi:  bạn đọc Soi

 THANK SOI SO MUCH!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả