Thị trường

Thành công nhất từ xưa tới nay, tại Christie's

Phiên đấu giá Mỹ thuật Hậu chiến và Đương đại của nhà Christie’s hôm 14. 11. 2012 tại New York đã trở thành phiên đấu giá thành công nhất từ xưa tới nay của nhà này, với tổng số thu về là  $412,253,100. Trong phiên này, 8 kỷ lục được thiết lập, 11 tác phẩm […]

Ý kiến - Thảo luận

0:27 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  Chic

Các tác phẩm rất lạ và đẹp ...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả