Soi học

Nguyên bản "Dụ ngôn về cái hang", phần 1

  Dụ ngôn về cái Hang nằm trong tập 7 của “The Republic” (Cộng hòa) – tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato. Đây là một đoạn đối thoại dài về bản chất của công lý. Trích đoạn dưới đây lấy từ bản dịch ra tiếng Anh của Benjamin Jowett (nhà xuất bản Vintage, 1991), […]

Ý kiến - Thảo luận

18:53 Thursday,28.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

Các nhà triết học đã cố gắng giải thích thế giới theo những cách khác nhau. Quan trọng là cải tạo thế giới.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả