Nghệ sĩ thế giới

Ở đâu cũng thế thôi: Muốn cống hiến cũng không phải dễ

  LACMA (Los Angeles County Museum of Art – Bảo tàng Nghệ thuật quận L.A, là một bảo tàng lớn, có tỉ phú Eli Broad là ủy viên quản trị đến trọn đời. Chính ông là người chỉ định Andrea Rich là Chủ tịch bảo tàng, còn Michael Govan là giám đốc bảo tàng. Năm […]

Ý kiến - Thảo luận

21:30 Sunday,2.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Thật là đáng thương cho AMC, nhưng bà chủ tịch phát biểu thật là hay, thật là tư cách. Địa chỉ mới nào thâu dụng được hội đồng này thì thật là may mắn.
Ông tỉ phú Eli Broad không hiểu đã can thiệp tới mức nào để đến nỗi này. Nghe nói trong ban quản trị của bảo tàng có cả hai mươi người là người nhà ông!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả