Xem tiếp

“No Woman, No Cry” của Chris Ofili

Thúy Anh phỏng dịch

Tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn ông chuyển từ trừu tượng ít yếu tố tượng hình sang vẽ người khổ lớn

“No Woman, No Cry” của Chris Ofili

Thúy Anh phỏng dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả