Văn & Chữ

Về những cái tên trong Hồng Lâu Mộng (phần 1)

Anh Nguyễn

Tính chất đặc biệt của tiếng Trung Quốc với vô số từ đồng âm hoặc hài âm đã biến công việc nghiên cứu Hồng Lâu Mộng trở thành một trò chơi tìm kho báu…

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả