Văn & Chữ

Về những cái tên trong Hồng Lâu Mộng (phần 1)

Anh Nguyễn

Tính chất đặc biệt của tiếng Trung Quốc với vô số từ đồng âm hoặc hài âm đã biến công việc nghiên cứu Hồng Lâu Mộng trở thành một trò chơi tìm kho báu…

Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 5):
Quý vật tìm quý nhân

Nguyên tác: Rào Luống Cần. Biên dịch: Linh Sơn cao hổ cốt chân nhân

Bi kịch của loài chim cánh cụt

Lời: Phó Đức Tùng – Tranh: Vũ Tuấn Kiệt

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả