Văn & Chữ

Trong ngũ bá kẻ nào về nhất? (bài 2):
Tính ai hay nhất? Nhà ai thích nhất?

Anh Nguyễn

Tổng kết lại, tỉ số là Đông Tà, Nam Đế hoà nhau 2-2.

Hoàng Trưng vườn mộng (hồi 6):
Kinh thành bỗng chốc thất thanh

Nguyên tác: Rào Luống Cần. Biên dịch: Linh Sơn cao hổ cốt chân nhân

Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 5)

Gene Weingarten - Phạm Tuấn Anh dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp