Văn & Chữ

Giả Bảo Ngọc: là Thổ nhưng không nuôi được Mộc

Con Mòe Béo Bụng

Bởi khuyết Kim nên tính cách Bảo Ngọc mềm yếu, ủy mị và bị nhầm với nữ tính (Thủy), nhưng hai thừ này rất khác nhau.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả