Điện ảnh

Bài 10 – Nhật ký (không) làm phim:
Gặp nhà phát hành đãi bôi. Xin được món tiền be bé

“Mày đừng có bốc phét, kịch bản tao mày còn chưa đọc….”

20g ngày 24. 2: HEIMA của SIGUR RÓS

Thông tin từ The Onion Cellar

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả