Điện ảnh

Bài 10 – Nhật ký (không) làm phim:
Gặp nhà phát hành đãi bôi. Xin được món tiền be bé

“Mày đừng có bốc phét, kịch bản tao mày còn chưa đọc….”

Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng...

Từ FB của Nguyễn Thanh Sơn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả