Kiến trúc

Mar-a-Lago của Donald Trump:
kiếm ra tiền trong mọi hoàn cảnh

Anh Nguyễn

Vào năm 1985, Donald Trump đã là nhà buôn bất động sản đáng gờm trên thị trường New York. Chuyện mua Mar-a-Lago cũng thể hiện tính cách quyết liệt của Trump.

Kích thước của kiến trúc (phần 1): To/Nhỏ là chuyện hệ trọng

Stanley Abercrombie. Rieng&Chung dịch (từ bản tiếng Trung)

Nhà của họa sĩ

Phạm Phong lược dịch

Kích thước của kiến trúc (phần 2):
đôi khi cần Nhỏ để thấy được To

Stanley Abercrombie. Rieng&Chung dịch (từ bản tiếng Trung)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp