Kiến trúc

Đi LX xem WC (bài 16): Tiến về Cung điện Mùa đông

Đặng Thái

Đây là điểm “phải đến” ở Sankt-Peterburg nói riêng và Nga nói chung theo cách diễn đạt của dân du lịch.

Kích thước của kiến trúc (phần 2):
đôi khi cần Nhỏ để thấy được To

Stanley Abercrombie. Rieng&Chung dịch (từ bản tiếng Trung)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp