Kiến trúc

Mar-a-Lago của Donald Trump:
kiếm ra tiền trong mọi hoàn cảnh

Anh Nguyễn

Vào năm 1985, Donald Trump đã là nhà buôn bất động sản đáng gờm trên thị trường New York. Chuyện mua Mar-a-Lago cũng thể hiện tính cách quyết liệt của Trump.

Nhà ở quê cho người đã chán thành phố

Phát Tường tổng hợp và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả