Soi học

Mốt mới hơi sợ: “Lên tuổi” cho mốc, bít tết bò mới ngon

Charles Passy - Lê Vy phỏng dịch

Việc “lên tuổi” cho thịt bò là để chúng “thối rữa trong tầm kiểm soát”

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả