Soi học

Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

Phó Đức Tùng

Trừ phi bạn quen một chuyên gia ẩm thực Tây thật có số má, còn thì không thể tin những review của hàng ngàn du khách Tây trên mạng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả