Soi học

Bà Hòa nấu ăn: bánh dợm và chè trôi nước trong vòng một tiếng

Nội

Cô cháu cứ lẩm bẩm sao bác làm nhanh thế, nhoáng cái được 2 món

“Hồng trà” của Tàu và “Chai ” của Ấn

Đặng Thái
(Thông tin và hình ảnh trong bài sưu tập từ nhiều nguồn trên mạng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả