Nghệ sĩ Việt Nam

Những tác phẩm của Bắc Ninh: Từ 154 đến 180 18. 09. 13 - 5:57 am

Bùi Hoài Mai

Bức số 154, Vũ Bình Minh (Bắc Ninh), “Điôxin”, Composite

 

Bức số 155, Vũ Hải Bình (Bắc Ninh), “Nam bằng thủy tổ”

 

Bức số 156, Lê Thanh (Bắc Ninh), “Mẫu tử”

 

Bức số 157, Vũ Văn Bảy (Bắc Ninh), “Thuở hàn vi”, sắt và composite

 

Bức số 158, Phạm Chí Thắng (Bắc Ninh), “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, tổng hợp

 

Bức số 159, Vũ Quang (Bắc Ninh), “Vận động đỏ”, sắt

 

Bức số 160, Nguyễn Nghĩa Cương (Bắc Ninh), “Những vết chân tròn trên cát”, vẽ trên bìa cacton, cát, sắp đặt khoảng 8m2

 

Bức số 161, Vũ Hữu Vượng (Bắc Ninh), “Chiêu quê Kinh Bắc”, tổng hợp

 

Bức số 162, Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh), “Hương sen”, sơn mài

 

Bức số 163, Nguyễn Văn Lai (Bắc Ninh), “Nghề truyền thống”, khắc gỗ màu

 

Bức số 164, Trịnh Lễ (Bắc Ninh), “Du xuân”, sơn mài

 

Bức số 165, Bích Hiền (Bắc Ninh), “Đầu mùa”, lụa

 

Bức số 166, Đỗ Hữu Bảng (Bắc Ninh), “Hoan hô chiến thắng Điện Biên”, sơn dầu

 

Bức số 167, Đỗ Hữu Bảng (Bắc Ninh), “Ngày nắng đẹp”, sơn dầu

 

Bức số 168, Lê Quang Thanh (Bắc Ninh), “Ước vọng tuổi thơ”, sơn dầu

 

Bức số 169, Lê Thanh (Bắc Ninh), “Về quê nội”, sơn dầu

 

Bức số 170, Lê Đăng Thịnh (Bắc Ninh), “Thôn Đoài bắt giặc lái Mỹ”

 

Bức số 171, Lê Xuân Khánh (Bắc Ninh), “Bác Hồ thăm kè Thống Thượng”, sơn dầu

 

Bức số 172, Nguyễn Công Hà (Bắc Ninh), “Đường vào Khe Sanh”, sơn dầu

 

Bức số 173, Nguyễn Thế Đỉnh (Bắc Ninh), “Ký ức Quảng Trị 1972”, sơn dầu

 

Bức số 174, Nguyễn Viết Vịnh (Bắc Ninh), “Những đóa hoa vô thường”, sơn dầu

 

Bức số 175, Hà Minh Ngọc (Bắc Ninh), “Bếp lửa”, sơn dầu

 

Bức số 176, Hoàng Đạo Quý (Bắc Ninh), “Sương sớm”, sơn dầu

 

Bức số 177, Lưu Quang Lâm (Bắc Ninh), “Du xuân”, sơn mài

 

Bức số 178, Nguyễn Hồng Quang (Bắc Ninh), “Khi mùa xuân đến”, sơn mài

 

Bức số 179, Nguyễn Bá Sơn (Bắc Ninh), “Bắc Ninh xanh”, lụa

 

Bức số 180, Trần Trung (Bắc Ninh), “Mục đồng”, sơn nhật

 

 

Ý kiến - Thảo luận

6:29 Thursday,19.9.2013 Đăng bởi:  DINH VAN KHANH
Nhìn chung tranh buồn và nhạt nhẽo, có một số tranh nhái lại bố cục của người khác, tiêu biểu như Bức số 163, Nguyễn Văn Lai (Bắc Ninh), “Nghề truyền thống”, khắc gỗ màu, đã chép lại nguyên một bố cục tốt nghiệp cao đẳng Nhạc họa TW năm 1994 (bức này vẽ bằng bột màu, sau khi tốt nghiệp
...xem tiếp
6:29 Thursday,19.9.2013 Đăng bởi:  DINH VAN KHANH
Nhìn chung tranh buồn và nhạt nhẽo, có một số tranh nhái lại bố cục của người khác, tiêu biểu như Bức số 163, Nguyễn Văn Lai (Bắc Ninh), “Nghề truyền thống”, khắc gỗ màu, đã chép lại nguyên một bố cục tốt nghiệp cao đẳng Nhạc họa TW năm 1994 (bức này vẽ bằng bột màu, sau khi tốt nghiệp đã được nhiều người chụp và đem bán những tấm ảnh bố cục ở các cửu hàng họa phẩm ngoài cổng trường nhạc họa) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả