Khác

Tiến và Lên! - Onwards and Upwards! Mua tranh nào!

BTC – Craig Thomas Gallery mời các bạn đến với sự kiện đấu giá trực tuyến có tên Onwards and Upwards! (Tiến và Lên!) Chúng tôi tổ chức cuộc đấu giá này như một sự kiện độc nhất, là cơ hội đặc biệt để bạn mua một lượng tác phẩm nhất định của các nghệ […]

Ý kiến - Thảo luận

15:25 Thursday,29.10.2015

Đăng bởi:  admin

@Dung: Bạn xem qua những bài đấu giá tranh trên Soi (ví dụ như bài nàybài này) rồi làm theo thành bài như vậy gửi cho Soi qua email. Ngoài ra, bạn gửi cho bọn mình một tập hợp hình các tác phẩm, chú ý là hình cần rõ và có chất lượng để bọn mình sắp xếp đăng thành bài.

12:53 Thursday,29.10.2015

Đăng bởi:  Dung

Chào Soi! Nếu mình có một số lượng lớn tranh Đông Dương xưa, muốn đấu giá liệu Soi có ý kiến hay hướng dẫn mình không? Xin cám ơn.

13:46 Friday,6.2.2015

Đăng bởi:  admin

@ hoa nguyen: Bọn mình cho link mới vào rồi đấy. Bạn bấm vào từng tranh sẽ ra các dữ liệu cần thiết nhé

13:03 Friday,6.2.2015

Đăng bởi:  hoa nguyen

Vào link không đươc!
Ngày (từ ngày đến ngày) tổ chức đấu giá?
Quy cách (kích thước + chất liệu) tranh? sáng tác năm?
Thanks!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả