Nghệ sĩ Việt Nam

Đơn xin từ chức 17. 11. 12 - 7:01 am

 
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 

Kính gửi ông: Trần Khánh Chương – Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam

Đồng kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tôi tên: Lê Quảng Hà

Nghề nghiệp: Họa sỹ

Chức vụ: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Chỗ ở hiện nay: làng Yên Phụ – Tây Hồ – Hà Nội

Tôi làm đơn này kính mong Hội và Ban Chấp hành xét cho tôi được từ chức hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam để hưởng ứng lời phát động văn hóa từ chức của đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc với đồng chí X trong phiên họp Quốc hội vừa qua.

Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người hội viên về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có yếu kém trong sáng tác, đấu tranh phê và tự phê.

Hôm nay còn ba ngày nữa là tròn 21 năm tôi theo Hội hoạt động Mỹ thuật. Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Hội, trong 21 năm qua, tôi không xin với Hội cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác.

Mặt khác, tôi không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Hội và Nhà nước giao phó.

Hội, Ban chấp hành Trung ương Hội đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, nguyện vọng.

Hội lãnh đạo Hội viên. Hội tiếp tục phân công tôi ứng cử, làm nhiệm vụ hội viên và tiếp tục làm hội viên hội Mỹ thuật.

Tự thấy mình không đủ năng lực để cống hiến cho Hội, cho Nhân dân. Mặc dù tôi đã tuyên bố từ chức với lãnh đạo Hội ngay sau kết thúc Đại hội Mỹ thuật Toàn quốc lần thứ 6 khi bài phát biểu “Kiểm duyệt và Văn hóa kiểm duyệt” của tôi bị từ chối đăng đàn với lý do chưa được kiểm duyệt. Trên thực tế từ khi đó tôi cũng đã không tham gia vào các công việc nào của Hội và cũng không coi mình là hội viên nữa.

Nhưng xét về trách nhiệm của một công dân trong một xã hội dân sự và cả lòng tự trọng của mỗi con người như đồng chí X đã phát động, một lần nữa tôi chính thức, dứt khoát công bố đơn xin từ chức của tôi bằng văn bản để tránh sự hiểu lầm trong dư luận.

Kính mong Hội trả lời kết quả sớm cho tôi bằng văn bản.

 

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính đơn

 

Lê Quảng Hà

Ý kiến - Thảo luận

19:39 Sunday,25.11.2012 Đăng bởi:  Trần Quang Lu
Sao lại là đơn xin từ chức nhể??? Hội viên hội mỹ thuật thì là cái chức gì???
...xem tiếp
19:39 Sunday,25.11.2012 Đăng bởi:  Trần Quang Lu
Sao lại là đơn xin từ chức nhể??? Hội viên hội mỹ thuật thì là cái chức gì??? 
9:57 Tuesday,20.11.2012 Đăng bởi:  BÙ NHÌN

Họa sĩ Lê Quốc Việt  nói hay quá! Lũ bầy đàn mang danh anh hùng núp trên Soi , nhưng trong đấy có cả "Phương Vẹt "và" Tự trọng vs mặt mo" đấy ạ ! Nhỡ hai bạn ý lại chính là... ai đấy thì sao ? Ai chứng minh được nào? Đã là một diễn đàn mở trên mạng th&
...xem tiếp

9:57 Tuesday,20.11.2012 Đăng bởi:  BÙ NHÌN

Họa sĩ Lê Quốc Việt  nói hay quá! Lũ bầy đàn mang danh anh hùng núp trên Soi , nhưng trong đấy có cả "Phương Vẹt "và" Tự trọng vs mặt mo" đấy ạ ! Nhỡ hai bạn ý lại chính là... ai đấy thì sao ? Ai chứng minh được nào? Đã là một diễn đàn mở trên mạng thì bạn phải hiểu điều đấy chứ nhỉ. Những kẻ hô hào, chửi bới, phẫn nộ chế độ chẳng phải vẫn dùng internet làm công cụ đấy hay sao. 
Thôi thân ái chào họa sĩ Việt Tàu nhé!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả