Xem tiếp

“Bảng đen”: cứ xem phim họ lại muốn “đọ” phim ta

Sáng Ánh

Xem Bảng đen, thấy sự giản dị của cuộc sống là thứ điện ảnh Việt Nam ta thiếu trầm trọng

José Leonilson: nhẹ tênh vì trong lòng trống trải

Từ bài viết của Elisa Wouk Almino. P.A lược dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả