Kiến trúc

Mar-a-Lago của Donald Trump:
kiếm ra tiền trong mọi hoàn cảnh

Anh Nguyễn

Vào năm 1985, Donald Trump đã là nhà buôn bất động sản đáng gờm trên thị trường New York. Chuyện mua Mar-a-Lago cũng thể hiện tính cách quyết liệt của Trump.

Sự vô thường của kiến trúc: những tòa nhà bị lãng quên tại Paris

Ảnh: Laurent Kronental - Tác giả: Becci Sharpe (Thúy Vy dịch)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả