Văn & Chữ

Về những cái tên trong Hồng Lâu Mộng (phần 1)

Anh Nguyễn

ính chất đặc biệt của tiếng Trung Quốc với vô số từ đồng âm hoặc hài âm đã biến công việc nghiên cứu Hồng Lâu Mộng trở thành một trò chơi tìm kho báu…

Học dịch với Gấu: Pearls before Breakfast (phần 5)

Gene Weingarten - Phạm Tuấn Anh dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả