Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Nghĩa Cương: vẽ về nông thôn bằng con mắt đã từng thấy Hà Nội

Lam Thanh

“Chính không gian làng quê, không gian văn hóa văn hóa dân gian với quá nhiều vỉa tầng để bản thân tôi khai thác.”

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả