Nghệ sĩ thế giới

José Leonilson: nhẹ tênh vì trong lòng trống trải

Từ bài viết của Elisa Wouk Almino. P.A lược dịch

Nhiều người khi nghe nhật ký của anh đã sửng sốt vì đó như không phải là con người mà họ ngỡ là họ biết.

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả