Soi học

Kể bằng hí họa: Iran mà chết là chết tất

Sáng Ánh

Iran cho biết, tao có thể cản trở lưu thông eo biển, ném vài viên sỏi chơi và tao chốt lúc nào không hay

Ăn uống: Pizza ngon ra sao?

Bài: Quang Thái. Ảnh + chú thích: Soi P

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả