Điện ảnh

“Đồ tể”: đạo đức nào và khoảng cách nào cho người làm phim tài liệu?

Sáng Ánh

Đạo diễn Oppenheimer quay phim, phỏng vấn các nhân vật của mình ở khoảng cách mà ông có thể đưa cho họ một cục kẹo.

DỐI TRÁ NGỌT NGÀO - 20.000 thôi mà được cả tối vui

Soi P tổng hợp từ tin của L’Espace

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả