Gẫm & Bình

Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 2: Mổ tử thi trong trường Y

Soi lược dịch từ trang của Sotheby's

Riêng Young Sen nép trong một góc. Anh đang lén lút lục tủ thuốc

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả