Gẫm & Bình

Young Sen lên voi và xuống chó
Bức số 4: Buổi triển lãm ở New York

lui lược dịch từ trang của Sotheby’s

… giờ đây một lối sống mới và xa hoa đã quyến rũ chàng

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả