Tiêu điểm

Quốc bảo thường để cất đi
Vậy nên triển lãm phải phi đến liền

Đặng Thái tổng hợp và ghi chép. Ảnh: Đặng Thái

“Truyền thống” thích đặt những cái tên dài lòng thòng khó viết như “bảo vật quốc gia” để cuối cùng báo chí lại viết tắt thành “bờ vờ quờ gờ” (BVQG)

Quốc bảo thường để cất đi
Vậy nên triển lãm phải phi đến liền

Đặng Thái tổng hợp và ghi chép. Ảnh: Đặng Thái

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp