Tiêu điểm

“Kho báu từ con tàu đắm…” nhấn chìm sự nghiệp Damien Hirst?

Alastair Sooke - Hàm Phong lược dịch

Với chi phí khổng lồ, phô trương, triển lãm này rõ ràng quá lãng phí và không thích hợp trong một kỷ nguyên bất ổn và bất bình đẳng.

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp