Tiêu điểm

Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng

Pha Lê tổng hợp

Những phim này xem là để hành hạ bản thân cứ không giải trí được cái gì sất.

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả