Tiêu điểm

Nghĩa của tiếng Việt: Tằm-tang-tơ, bộ ba nối kết Đông-Tây

Cùng học tiếng Việt

Tơ chữ Hán Việt ti. Bản thân âm tơ vốn là một âm cổ của ti, giờ đã Nôm hóa

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả