Tiêu điểm

“Hồng trà” của Tàu và “Chai ” của Ấn

Đặng Thái
(Thông tin và hình ảnh trong bài sưu tập từ nhiều nguồn trên mạng)

Với thứ nước chè mà chúng ta vẫn uống hằng ngày, trong 10 người uống trà trên toàn thế giới thì sẽ có 9 người không biết chúng ta đang nói về cái gì.

“Hồng trà” của Tàu và “Chai ” của Ấn

Đặng Thái
(Thông tin và hình ảnh trong bài sưu tập từ nhiều nguồn trên mạng)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp