Kiến trúc

Đang diễn ra: Làm sao để THÍCH ỨNG được chủ đầu tư (mà vẫn sáng tạo)?

Thông tin từ ban tổ chức

Từ ngày 25. 05 – 23. 06. 2018 tại nanoco gallery, 83 Đường Láng, Hà Nội

Edoardo Tresoldi dùng lưới sắt dựng lại di tích khảo cổ ở Puglia

Phát Tường lược dịch. Ảnh: Blind Eye Factory

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả