Tạp hóa - Xã hội

Thắc mắc về quả dưa hấu

Ivan Tung, Đặng Thái, Riengchung, Sáng Ánh

Có phải dưa hấu bắt nguồn từ Nga Sơn, Thanh Hóa từ thời vua Hùng và giờ đi khắp thế giới như trong truyện Mai An Tiêm không ạ?

Hí họa: Các trường phái nghệ thuật

Tranh: Marco Marilungo - Hieniemic sưu tầm và dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả