Tạp hóa - Xã hội

“Thụy Điển kiều”: những Karl Oskar và Kristina không quên quá khứ

Đặng Thái

…“Cho tôi người Thụy Điển, thuốc lá bột và rượt uýt-ki, tôi có thể xây đường sắt đi xuyên cả địa ngục”.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả