Tạp hóa - Xã hội

Tác phẩm phái sinh và án lệ chưa từng có trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Hân Hân

Đúng ra cần phải có một hội đồng chuyên môn được chấp nhận bởi cả bốn cả bên liên quan: TAND TP. Hà Nội, Công ty Tuần Châu Hà Nội, Công ty DS – đạo diễn Việt Tú và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả