Tôn giáo

Phật giáo qua tranh: Nhìn mãnh thú để nhận ra Thích Ca tam tôn

Diệu Vợi

Ở cõi Ta bà mọi thứ “hung dữ” hơn, cư dân trong đó quằn quại vì những tưởng tượng của chính mình

Bài 2: Luận về Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh

Trịnh Bách dịch và chú giải

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả