Ăn uống

Ẩm thực Nhật (phần 12): Sanma, thanh kiếm mùa thu chỉ nên ăn nướng

Pha Lê

. Sanma có dáng dài, mũi nhọn, và bóng mướt như thanh kiếm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả