Ăn uống

Câu chuyện bánh mì (bài 3): Pháp hay không Pháp, đó mới là vấn đề

Pha Lê (hình từ Internet)

Người Pháp phải cố gắng tìm cách làm nên nhiều loại bánh mì khác nhau để bữa cơm nó bớt chán.

Marie-Antoine Carême (phần 2):
Đầu bếp của vua, bánh của vua

Pha Lê, hình từ nhiều nguồn trên internet

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả