Sử-Triết

Oman-Kazakhstan (10): Nurbankgate hay hạnh phúc của một tang gia

Đặng Thái

Chuyện kể rằng bác Na có ba cô con gái: cô lớn Dariga học sử, cô thứ hai Dinara học đạo diễn kịch và cô út Aliya học quan hệ quốc tế.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả