Mua-Bán

Có tới ba bức “TRÀ ĐÀM”, và hai bức trong đó là GIẢ

Ace Le

Nếu đúng là mua phải tranh giả, tôi khuyến khích nhà sưu tập khởi kiện để đòi lại công bằng cho chính mình.

Steve Jobs - nhà sưu tập Tân bản họa

Archivu st và lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả