Thiết kế

Đi LX xem WC (bài 5): Xem trứng Sa hoàng, vàng son lộng lẫy

Đặng Thái

Tất cả các quả trứng và tranh in trên kim loại trong bài đều được bọc một lớp gọi là enamel cho sáng bóng

Guo Pei (phần 1): Từ chiếc canary bị ví với đủ thứ

Tổng hợp và dịch. Một phần lớn là từ bài của John Sudworth

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả