Nghệ sĩ thế giới

Vicente Blanco Mosquera: vẽ chuyện gì mà vui thế?

.

Trong tranh của Vicente, ta thấy con người nhỏ bé và vui vẻ, thiên nhiên (tưởng) thô sơ mà khổng lồ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp