Nghệ sĩ thế giới

“May” không vẽ được Thủ tướng, Yvette Coppersmith trúng giải Archibald

Như Mai dịch

Thủ tướng Ardern còn nói rằng nếu mình đồng ý ngồi mẫu, chưa chắc Coppersmith đã vẽ đẹp đến vậy.

31. 10: Johan Vermeer - nghèo nhất mà xài sang nhất

Hữu Khoa lược dịch từ Wikipedia

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp