Nghệ sĩ thế giới

“May” không vẽ được Thủ tướng, Yvette Coppersmith trúng giải Archibald

Như Mai dịch

Thủ tướng Ardern còn nói rằng nếu mình đồng ý ngồi mẫu, chưa chắc Coppersmith đã vẽ đẹp đến vậy.

John Myatt: từ tội phạm đến tiếng tăm

Emine Saner - Hồ Như Mai dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả