Nghệ sĩ thế giới

Henry Hudson: dùng plasticine “làm” tranh hoành tráng

“Với chất liệu plasticine, tôi cảm giác mình hợp với nó, và có thể làm một số thứ không thể làm với sơn dầu.

Shen Fan

TD dịch

Valie Export: Thời gian và
Phản thời gian

Lê Quảng Hàm lược dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả