Nghệ sĩ thế giới

Alex Face: nghệ sĩ đường phố kiêm “nghệ sĩ nhân dân” của người Thái

Zenith Phuong

Alex Face đã chạm tới con tim của những người dân Thái bình thường nhất một cách hết sức tự nhiên.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả