Nghệ sĩ thế giới

Ngoài ăn gelato và shopping ở Rome, đừng quên xem tượng Bernini

Anh Nguyễn

Một tính chất đặc biệt của Rome: sự hùng vĩ và trường tồn của nó khiến cho ngôn ngữ trở nên bất lực

Mọi con mắt đổ vào nàng…

Sarah Douglas - Hồ Như Mai dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả