Nghệ sĩ

Henry Hudson: dùng plasticine “làm” tranh hoành tráng

“Với chất liệu plasticine, tôi cảm giác mình hợp với nó, và có thể làm một số thứ không thể làm với sơn dầu.

Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á: 20 năm qua

Iola Lenzi - Hoàng An Đông lược dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả