Nghệ sĩ Việt Nam

Mỹ thuật đồng bằng sông Hồng, 2013: Từ số 246 – 258 28. 09. 13 - 11:46 pm

Bùi Hoài Mai

Bức số 246, Nguyễn Quốc Việt, “Mưa xuân”, bột màu

 

Bức số 247, Phạm Quyền, “Sinh ra ở Mỹ – thảm bại ở Việt nam”, tổng hợp, 1,15×1,55

 

Bức số 248, Phạm Quyền, “Giấc mơ bay 2013”, tổng hợp, 1,05×1,41

 

Bức số 249, Phạm Quang Vinh, “Đông về trên rẻo cao”, sơn dầu, 110×140 cm

 

Bức số 250, Phan Vi Diễn, “Cháu cũng là chiến sĩ”, khắc gỗ tô màu, 70×90

 

Bức số 251, Phan Dư, “Ký ức”, sơn dầu, 100×115

 

Bức số 252, Sinh Ba, “Ước mơ xanh”, sơn dầu, 80x110cm

 

Bức số 253, Trần Thiện Dũng, “Quê ngoại”, sơn dầu, 0,90×1,2

 

Bức số 254, Trần Trung Kỳ, “Cửa sổ”, sơn dầu, 1,0×1,30

 

Bức số 255, Vũ Xuân Dương, “Tạ từ”, sơn dầu, 1,2×1,4

 

Bức số 256, Vũ Xuân Dương, “Dự án 47 Đường Biên”, sơn dầu, 1,2×1,5

 

Bức số 257, Vũ Minh, “Trảy hội đền Trần”, lụa, 0,90×1,1

 

Bức số 258, Xuân Thọ, “Bình đắng giới”, 54x79cm

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả