Nghệ sĩ Việt Nam

Mỹ thuật đồng bằng sông Hồng, 2013: Từ số 246 – 258 28. 09. 13 - 11:46 pm

Bùi Hoài Mai

Bức số 246, Nguyễn Quốc Việt, “Mưa xuân”, bột màu

 

Bức số 247, Phạm Quyền, “Sinh ra ở Mỹ – thảm bại ở Việt nam”, tổng hợp, 1,15×1,55

 

Bức số 248, Phạm Quyền, “Giấc mơ bay 2013”, tổng hợp, 1,05×1,41

 

Bức số 249, Phạm Quang Vinh, “Đông về trên rẻo cao”, sơn dầu, 110×140 cm

 

Bức số 250, Phan Vi Diễn, “Cháu cũng là chiến sĩ”, khắc gỗ tô màu, 70×90

 

Bức số 251, Phan Dư, “Ký ức”, sơn dầu, 100×115

 

Bức số 252, Sinh Ba, “Ước mơ xanh”, sơn dầu, 80x110cm

 

Bức số 253, Trần Thiện Dũng, “Quê ngoại”, sơn dầu, 0,90×1,2

 

Bức số 254, Trần Trung Kỳ, “Cửa sổ”, sơn dầu, 1,0×1,30

 

Bức số 255, Vũ Xuân Dương, “Tạ từ”, sơn dầu, 1,2×1,4

 

Bức số 256, Vũ Xuân Dương, “Dự án 47 Đường Biên”, sơn dầu, 1,2×1,5

 

Bức số 257, Vũ Minh, “Trảy hội đền Trần”, lụa, 0,90×1,1

 

Bức số 258, Xuân Thọ, “Bình đắng giới”, 54x79cm

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp