Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 14. 6. 2012: Ghét bệnh nhân 14. 06. 12 - 7:18 am

"Anh không cần soi trực tràng, nhưng tôi vẫn gửi anh đi làm xét nghiệm ấy, vì nói thẳng ra nhé, tôi không ưa anh!"

 

Bức này theo bạn Candid tìm nguồn thì của Marty Bucella.

 

Ý kiến - Thảo luận

16:09 Thursday,14.6.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Candid, đã bổ sung vào như bạn nói. Link bạn gửi hay quá.
...xem tiếp
16:09 Thursday,14.6.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Candid, đã bổ sung vào như bạn nói. Link bạn gửi hay quá. 
15:53 Thursday,14.6.2012 Đăng bởi:  candid
Kỳ lạ nhỉ, tên file ghi rõ là Marty Bucella mà vẫn hỏi là của ai. Dạ là của bác Marty Bucella ạ.

http://www.martybucella.com/medtoons.html
...xem tiếp
15:53 Thursday,14.6.2012 Đăng bởi:  candid
Kỳ lạ nhỉ, tên file ghi rõ là Marty Bucella mà vẫn hỏi là của ai. Dạ là của bác Marty Bucella ạ.

http://www.martybucella.com/medtoons.html 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả