Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 2. 8. 2012: Ở đâu cũng thế 02. 08. 12 - 5:50 am

Na Trần st

 

Na Trần sưu tầm nhưng không rõ tác giả. Có bạn nào biết không?

Ý kiến - Thảo luận

10:39 Friday,3.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nom kĩ, xực nghĩ tới lí sự của thầy em: "quan trong không phải câu con zì, câu ở đâu, mà quan trọng là câu như-thế-nào".

Rõ rành tranh nì thoạt kì nước có nhẽ nhằm tố người zàu phết, nhưng mờ nghĩ chi tiết xem nao: người zàu làm sao zàu?

Vì họ lanh quá, mưu chí quá...

há há há !!!!!
...xem tiếp
10:39 Friday,3.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nom kĩ, xực nghĩ tới lí sự của thầy em: "quan trong không phải câu con zì, câu ở đâu, mà quan trọng là câu như-thế-nào".

Rõ rành tranh nì thoạt kì nước có nhẽ nhằm tố người zàu phết, nhưng mờ nghĩ chi tiết xem nao: người zàu làm sao zàu?

Vì họ lanh quá, mưu chí quá...

há há há !!!!! 
22:24 Thursday,2.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Xét về mặt cận viễn ziễn hình bài binh bố-láo-cục thì cái sông này có nhẽ là thác đổ mà đã thác đổ thì hà cớ làm sao hai bố thợ câu 1 có lẽ zầu 1 có-lẽ-ngầu lại đậu người được trên 2 cái bờ thác thốc ngược hè? Chéo-ngoe ghê gớm!
...xem tiếp
22:24 Thursday,2.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Xét về mặt cận viễn ziễn hình bài binh bố-láo-cục thì cái sông này có nhẽ là thác đổ mà đã thác đổ thì hà cớ làm sao hai bố thợ câu 1 có lẽ zầu 1 có-lẽ-ngầu lại đậu người được trên 2 cái bờ thác thốc ngược hè? Chéo-ngoe ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả