Thị trường

Giá của René Magritte tại Christie’s 14. 02. 13 - 4:15 pm

Mời các bạn xem các tác phẩm trong phiên đấu giá “The Art Of The Surreal” tại nhà Christie’s London, ngày 6 . 2. 2013. (Các bạn bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết. Phải bấm vào xem chi tiết mới thấy đẹp. Còn không thì…)

 

Le plagiat (Đạo ý)
Sơn dầu canvas
54 x 65 cm
Vẽ 1940

Giá ước lượng: $3,100,000 – $4,500,000
Giá bán được: $8,122,243

 

Ceci n’est pas une pomme (Đây không phải là một quả táo)
Sơn dầu trên unilite
141.7 x 100.8 cm (irregular)
Vẽ 1964

Giá ước lượng: $1,600,000 – $2,300,000
Giá bán được:  $4,618,883

 

La folie des grandeurs (Kẻ vĩ cuồng)
Đồng với lớp gỉ nâu vàng
Cao: 168.6 cm

Giá ước lượng: $680,000 – $980,000
Giá bán được: $2,692,035

 

Tous les jours (Mọi ngày)
Sơn dầu trên canvas
50.2 x 73.3 cm
Vẽ 1966

Giá ước lượng: $2,800,000 – $3,800,000
Giá bán được: $2,692,035 

 

A la rencontre du plaisir (Gặp điều vui thích?)
Sơn dầu trên canvas
50 x 60 cm
Vẽ 1950

Giá ước lượng: $1,900,000 – $2,700,000
Giá bán được: $2,516,867

 

Les reflets du temps (Suy ngẫm về thời gian)
Sơn dầu trên canvas đặt trên board
55.5 x 74.5 cm
Vẽ 1928

Giá ước lượng: $460,000 – $750,000
Giá bán được: $1,290,691

 

Le prince charmant (Hoàng tử quyến rũ)
Gouache trên giấy
37 x 46.3 cm
Thực hiện 1947 hay 1948

Giá ước lượng: $380,000 – $530,000
Giá bán được: $846,515

 

La traversée difficile (II) – Cuộc vượt khó khăn
Gouache trên giấy
35.3 x 49.5 cm
Thực hiện 1946

Giá ước lượng: $715,139
Giá bán được: $380,000 – $530,000

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp