Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30 22. 08. 13 - 7:25 am

B&G

 Tiếp theo phần 2

Một góc phòng trưng bày

Một góc phòng trưng bày

 

Bức số 20

Bức số 20, Đặng Xuân Hùng, “Người cùng phố”, sơn dầu, 145 x 158 cm

 

Bức số 21

Bức số 21, Trần Tuấn Long, “Sau buổi câu đêm”, sơn mài, 100 x 100 cm

 

Bức số 22

Bức số 22, Phùng Dzi Thuần, “Bài ca cho biển Đông”, sơn dầu, 105 x 140 cm

 

Bức số 23

Bức số 23, Nguyễn Đình Quang, “Phút giải lao”, sơn mài, 60 x 90 cm

 

Bức số 24

Bức số 24, Trần Thức, ” Tưởng nhớ họa sĩ Bùi Xuân Phái”, sơn dầu, 80 x 100 cm

 

Bức số 25

Bức số 25, Nguyễn Khắc Chinh, “Mơ”, sơn dầu, 165 x 211 cm

 

Bức số 26

Bức số 26, Nguyễn Phú Lâm, “Giấc mơ tổ ấm”, sơn mài, 120 x 180 cm

 

Bức số 27

Bức số 27, Cao Ban Ban, “Biên giới mùa xuân”, sơn mài, 82 x 180 cm

 

Bức số 28

Bức số 28, Phạm Ngọc Điệp, “Vãn cảnh đền bà Kiệu”, sơn mài, 100 x 120 cm

 

Bức số 29

Bức số 29, Nguyễn Phương Việt, “Đợi”, sơn dầu, 100 x 120 cm

 

Bức số 30

Bức số 30, Hoàng Xuân Hương, “Tiếng vĩ cầm đêm”, acrylic, 155 x 155cm

*

 

Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả