Nghệ sĩ Việt Nam

Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54 23. 08. 13 - 11:58 pm

B&G

 

Bức số 44

Bức số 43, Hoàng Đình Tài, “Gia đình trâu”, acrylic, 90 x 110cm

 

Bức số 45

Bức số 44, Đoàn Hồng, “Sau cơn bão”, sơn dầu, 100 x 80cm

 

Bức số 46

Bức số 45, Phạm Kiên, “Thế giới không chiến tranh”, sơn dầu, 130 x 180cm

 

Bức số 47

Bức số 46, Đinh Đức Vinh, “Hai người đàn bà”, sơn dầu, 88 x 88cm

 

Bức số 48

Bức số 47, Lê Đức Biết, “Vòng đời”, sơn dầu, 90 x 120cm

 

Bức số 49

Bức số 48, Nguyễn Hải Nam, “Hai chị em”, sơn mài, 90 x 120cm

 

Bức số 50

Bức số 49, Nguyễn Văn Bảng, “Cảng cá”, sơn mài, 100 x 100cm

 

Bức số 51

Bức số 50, Trịnh Ngọc Liên, “Xuân về”, sơn mài, 120 x 70cm

 

Bức số 52

Bức số 51, Văn Chiến, “Quê nội”, sơn mài

 

Bức số 53

Bức số 52, Đỗ Thị Ninh, “Mùa thu Hà Nội”, sơn dầu, 137 x 87cm

 

Bức số 54

Bức số 53, Đoàn Thu Hương, “Bốn mùa”, sơn mài, 120 x 60cm

 

Bức số 55

Bức số 54, Trần Ngọc Hưng, “Mơ bay”, sơn mài, 120 x 180cm

*

 Bài liên quan:

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 1 đến số 9   
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: từ số 10 đến 19
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 20 đến 30
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 31 đến 42

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 43 đến 54
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 55 đến 65   

– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 66 đến 77     
– Giải Mỹ thuật Toàn quốc, khu vực I: Từ số 78 đến 96

 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:21 Saturday,24.8.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Bức 46 và 47 trông như cùng một người vẽ ấy nhỉ.
Đỗ Thị Ninh vẽ quá tệ. Thà là trường phái ngây thơ đi một nhẽ, đây là nguệch ngoạc. Những đường viền thân người trông ẩu tả như làm hàng mỹ nghệ ấy.
Đoàn Hồng vẽ như từ ảnh ra, lạnh lẽo.
...xem tiếp
13:21 Saturday,24.8.2013 Đăng bởi:  Phương Vẹt
Bức 46 và 47 trông như cùng một người vẽ ấy nhỉ.
Đỗ Thị Ninh vẽ quá tệ. Thà là trường phái ngây thơ đi một nhẽ, đây là nguệch ngoạc. Những đường viền thân người trông ẩu tả như làm hàng mỹ nghệ ấy.
Đoàn Hồng vẽ như từ ảnh ra, lạnh lẽo. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả