Khác

Phần 2 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ 13. 03. 12 - 5:10 am

Pha Lê tổng hợp

(Tiếp theo phần 1)

Tác phẩm “TRANH BẰNG XỐP I”, 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Đây là phần 2 của tập hợp 100  tác phẩm mà ARTINFO cho là đáng xem trong các hội chợ sau ở New York, vào tháng Ba- tháng hội chợ:

Hội chợ Nghệ thuật Scope (từ 2. 3 đến 6. 3. 2012)

– ADAA Art Show (từ 7. 3 đến 11. 3. 2012)

– Armory Show (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012, bao gồm Armory Hiện đại và Armory Đương đại)

– Hội chợ Nghệ thuật Volta (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Nghệ thuật Independent (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Moving Image (từ 8. 3 đến 11. 3. 2012)

– Hội chợ Nghệ thuật Fountain (từ 9. 3 đến 11. 3. 2012)

 

Tác phẩm của Gerhard Richter, thuộc gallery Sho Contemporary Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Tom Wesselmann, thuộc gallery David Janis, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của John Gibson, thuộc gallery Gerald Peters, ở Armory Show Hiện đại.

 

Triển lãm Gutai của Kazuo Shiraga, thuộc Whitestone gallery, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Viola Frey, thuộc gallery Nancy Hoffmann, ở Armory Show Hiện đại.

 

Quán café Waterfront ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Henry Darger, thuộc gallery Carl Hammer, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Alex Katz, thuộc gallery Babcock, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm thuộc gallery Spanierman Modern ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Duane Hanson, thuộc Armand Bartos Fine Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Joseph Kosuth, thuộc James Barron Art, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm của Jacob Lawrence, thuộc gallery DC Moore, ở Armory Show Hiện đại.

 

Tác phẩm “Bale Variant No. 0022” (Biến thể số 0022 của kiện hàng), 2012 (cận cảnh) của Shinique Smith; và “The Age of Enlightement – Immaniel Kant” (Thời kỳ Khai sáng – Immanuel Kant), 2008 (phía sau, bên phải), của Yinka Shonibare; thuộc gallery James Cohen, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Bale Variant No. 0022” (Biến thể số 0022 của kiện hàng), 2012 (trái), của Shinique Smith; và tác phẩm “Particle Tree” (Cây bằng hạt), 1992 (ngoài cùng bên phải), của Fred Tomaselli; thuộc gallery James Cohen ở ADAA Art show.

 

Tác phẩm “FOAM PAINTING III” (TRANH BẰNG XỐP III), 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “TRANH BẰNG XỐP I”, 2009, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “UNTITLED” (KHÔNG ĐỀ) của Adam Fuss, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “THE MANU”, 2008, của Lynda Benglis, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “PSI”, 1973, của Lynda Benglis, thuộc gallery Cheim & Read, ở ADAA Art Show.

 

Khu vực dành cho gallery D’Amelio ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Explanding Shrink Treatment”, 1986, của George Condo, thuộc gallery Skarstedt, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Ban Lamprou ‘TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỘT GIA CẢNH'”, 2012, của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Jen Watson” 2012 của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “Peter Eeley” 2012 của Henry Taylor, thuộc Blum & Poe, ở ADAA Art Show.

 

Tác phẩm “La Blonde” 1940 – 1946 của Francis Picabia, thuộc gallery Michael Werner, ở ADAA Art Show.

 

(Còn tiếp)

 

*

Bài liên quan:

– Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ – Phần 1
– Phần 2 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

– Phần 3 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

– Phần 4 – Những thứ nên xem tại tháng Ba hội chợ

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả